Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2012

notoriety
Reposted fromiminlove iminlove viavicodin vicodin

December 23 2012

notoriety
0139 6234
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viavicodin vicodin
notoriety
notoriety
4144 dfac
Reposted fromakord akord viavicodin vicodin
notoriety
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viak-achna k-achna

November 24 2012

notoriety
8084 4274
notoriety
Zrezygnowany lekko wyglądam za okno i tam też ani śladu Twoich oczu. Nawet śniegu nie ma, tylko smutni, przemarznięci ludzie i ulice jak wielkie prosektoria. Boże, jak bardzo chciałbym, żebyś się teraz pojawiła, zaistniała ponownie. Żebyś spłynęła z nieba z pierwszym śniegiem, żeby mi Ciebie dostarczył kurier DPD, żebyś mi wypadła z kalendarzy sprzedawanych przez wędrujących kominiarzy. Żeby mi Ciebie przyniósł bocian, przeciąg, wróżka-zębuszka, inkasent z gazowni, żebym Cię znalazł pod choinką.
— Rosołak (repostuję sama od siebie po długich miesiącach, patrząc, jak bardzo wtedy pragnęłam tego, co mam teraz. i jak cholernie jestem szczęśliwa względem tamtej mnie z końca poprzedniej zimy. jak cudownie!)
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viak-achna k-achna
notoriety
notoriety
0632 ac12 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viak-achna k-achna
notoriety
4114 ed54
Klaus, how can I not love you? ♥
Reposted frommyname myname viavampire-diaries vampire-diaries
notoriety
7773 78ce
Reposted fromemsik emsik viaskinnylove skinnylove
notoriety
notoriety
3525 afe5
Reposted fromursa-major ursa-major viaskinnylove skinnylove

October 14 2012

3384 7d28
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viak-achna k-achna

October 13 2012

notoriety
6546 d7b4
Reposted fromPawi Pawi viavicodin vicodin
notoriety
8353 c123
Reposted fromirmelin irmelin viavicodin vicodin

October 08 2012

notoriety
3129 8756 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viavicodin vicodin
notoriety
8058 92c6
Tiara!
Reposted fromKamael Kamael viak-achna k-achna
notoriety
8615 0a22
Reposted fromcalifornia-love california-love viak-achna k-achna
notoriety
1187 e02d
Reposted fromimyours imyours viak-achna k-achna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl